ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ € 100! ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όροι Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ


1. Εισαγωγή

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (www.teleioparty.gr) εδρεύει στην Βούλα, Πλαστήρα 8  ΤΚ16773, αποτελεί εμπορική δραστηριότητα της ανώνυμης εταιρείας ΑΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ με Α.Φ.Μ.997800284 στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (info@teleioparty.gr) και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2108990079, και στη συνέχεια του παρόντος κειμένου θα αναφέρεται ως «teleioparty.gr».

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την ως άνω εταιρεία για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας προϊόντων ειδών πάρτυ καθώς και την διαδραστική επικοινωνία των καταναλωτών, επισκεπτών, χρηστών, πελατών (στα παρακάτω «οι χρήστες/πελάτες») με την teleioparty.gr, μέσα από τον σχολιασμό και την εκδήλωση της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, αξιοποιώντας εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον η teleioparty.gr δύναται να διοργανώνει, μέσω της ιστοσελίδας, online διαγωνισμούς για όλους τους χρήστες/πελάτης της, οι όροι των οποίων θα αναρτώνται εκάστοτε στην ιστοσελίδα της. Ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης η Εταιρεία επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση.

2. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο. Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτόν συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της teleioparty.gr σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο χρήστης/πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα της teleioparty.gr να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης/πελάτης που επισκέπτεται την teleioparty.gr αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για την τήρηση της νομοθεσίας.Εάν κάποιος χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της teleioparty.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

3. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H «teleioparty.gr», δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.teleioparty.gr τόσο όσο αφορά στα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Η «teleioparty.gr» δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων υπαναχώρησης – επιστροφής - αντικατάστασης προϊόντων).  Η «teleioparty.gr» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". 

Σε καμία περίπτωση η «teleioparty.gr» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της «teleioparty.gr», συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κλπ.αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΑΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ», και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας «ΑΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ», ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την teleioparty.gr ή τρίτα μέρη, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα της «teleioparty.gr », ή τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο της teleioparty.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων – Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Σεβόμενοι απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς και στα πλαίσια λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. Ο παρών ιστότοπος συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους επισκέπτες / χρήστες του παρόντος ιστότοπου, χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση των παραγγελιών. Το Κατάστημα δεν διανέμει ούτε μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν συνδέεται με την Εταιρεία τις πληροφορίες των επισκεπτών / χρηστών του, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο παρών ιστότοπος είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε η παροχή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών να είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που οι τελευταίοι επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στον ιστότοπο ή να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο λειτουργίας αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τον ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Τα στοιχεία τα οποία δύναται να σας ζητηθούν είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο/α επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (εφόσον επιλεγεί η χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας). Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Καταστήματος.  Περισσότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «teleioparty.gr» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η ασφάλεια των συναλλαγών της «teleioparty.gr» με τους χρήστες/πελάτες επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 7. Κωδικοί Αναγνώρισης χρήστη/πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν στον χρήστη/πελάτη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/πελάτη να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όταν το επιθυμεί για λόγους περισσότερης ασφάλειας. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο χρήστης/πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της teleioparty.gr, αλλιώς η teleioparty.gr δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. H «teleioparty.gr» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι πελάτες/χρήστες. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τίθενται στη διάθεση της teleioparty.gr με την εγγραφή ως μέλος ενός πελάτη/χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών του.Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

8. Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της «teleioparty.gr» ελέγχεται από firewall (εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες, απαγορεύοντας παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της «teleioparty.gr».

9. Ασφάλεια

Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος και συγκεκριμένα συναλλαγές που εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αριθ. Πιστωτικών καρτών, στοιχεία χρηστών, κτλ) διακινούνται με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η κρυπτογραφημένη πρόσβαση και ασφάλεια διακίνησης δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop), όπου απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας.

10. Links σε άλλους ιστότοπους ("Δεσμοί")

Η «teleioparty.gr» μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites (ιστοσελίδες ή διαδικτυακούς τόπους) τα οποία και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής δεν ευθύνεται του παρόντος διαδικτυακού τόπου για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

11. Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού Αστικού Κώδικα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στην «teleioparty.gr», σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία παραγγελίας του παρόντος.

Για τη χρήση των υπηρεσιών της «teleioparty.gr» από τον χρήστη/πελάτη ζητούνται τα εξής στοιχεία, σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση Τιμολόγιου Πώλησης :

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης

Διεύθυνση /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ

Τηλέφωνο – E-mail

ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα

 12. Διαδικασία Παραγγελίας

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στον χρήστη/πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Επίσης, η «teleioparty.gr» έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της «teleioparty.gr», η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος.

13. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της εταιρείας, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

14. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή των προϊόντων δύναται θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ή με Τιμολόγιο. Το Τιμολόγιο εκδίδεται προς ιδιώτες χρήστες/πελάτες, εταιρείες ή/και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον κατά τη διάρκεια της παραγγελίας τους συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία:

· Α.Φ.Μ.

· Δ.Ο.Υ.

· Επάγγελμα (για ελεύθερους επαγγελματίες) ή δραστηριότητα (για εταιρείες)

Η εξόφληση των προϊόντων της teleioparty.gr δύναται να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Μέσω Αντικαταβολής.

Η παραγγελία δύναται να εξοφληθεί με μετρητά στον οδηγό της μεταφορικής εταιρείας που θα παραδόσει την παραγγελία.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Η παραγγελία δύναται να εξοφληθεί με κατάθεση του σχετικού ποσού σε λογαριασμό της Τράπεζας. Στο email που επιβεβαιώνει την παραγγελία σας, αναγράφονται και οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί σε τρείς εναλλακτικές τράπεζες.

Μέσω PAYPAL:

Η παραγγελία δύναται να εκτελεσθεί με πληρωμή μέσω PayPal και με σύνδεση του ήδη υπάρχοντος λογαριασμού PayPal των χρηστών/πελατών της «teleioparty.gr». Η πληρωμή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού PayPal με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του πελάτη/χρήστη και με την επιφύλαξη των όρων πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η παραγγελία εκτελείται άμεσα με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και την αποστολή των προϊόντων που έχουν επιλεγεί από τον χρήστη/πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www. teleioparty.gr.

Μέ χρήση Πιστωτικής Κάρτας:

Η παραγγελία δύναται να εκτελεσθεί με πληρωμή με πιστωτική κάρτας. Η πληρωμή των προϊόντων πραγματοποιείται με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του πελάτη/χρήστη και με την επιφύλαξη των όρων πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.Η παραγγελία εκτελείται άμεσα με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και την αποστολή των προϊόντων που έχουν επιλεγεί από τον χρήστη/πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www. teleioparty.gr.

15. Τρόπος και Έξοδα Παράδοσης

H «teleioparty.gr» χρησιμοποιεί υπηρεσίες ταχυμεταφορών της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον χρήστη/πελάτη και συμπεριλαμβάνονται στην παραγγελία.

16. Ημερομηνίες και Ώρες Παράδοσης 
Από την ολοκλήρωση και πληρωμή της παραγγελία, τα προϊόντα συσκευάζονται και παραδίδονται στο courier μέσα σε 1-2 εργάσιμες μέρες, εκτός και αν το εκάστοτε προιόν έχει ένδειξη για διαθεσιμότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Για την Αθήνα & τις περιοχές εντός Αττικής, η παράδοση από το courier γίνεται σε 1-2 εργάσιμες μέρες απο την ημέρα της παραλαβής της απο τις αποθήκες μας. Για την υπόλοιπη Ελλάδα η παράδοση από το courier γίνεται εντός 2-4 εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος παράδοσης, μπορεί να διαφοροποιηθεί αν βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή ή αν η παραγγελία γίνεται σε περιόδους εορτών/αργιών κτλ. Παραδόσεις προϊόντων γίνονται καθημερινές εκτός αργιών. Για παράδοση Σάββατο υπάρχει επιπλέον χρέωση, και η υπηρεσία αυτή πρέπει να ζητηθεί τηλεφωνικά πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Την Κυριακή δεν γίνονται παραδόσεις.

17. Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία με τον πελάτη/χρήστη (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ.τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Επίσης δύναται να καθυστερήσει σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η «teleioparty.gr» θα επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη για να τον ενημερώσει και να τον ρωτήσει εάν θέλει να παραδοθεί η παραγγελία του χωρίς αυτό το προϊόν ή να προτείνει κάποιο εναλλακτικό.

18. Έλεγχος για την καλή κατάσταση των προϊόντων

Όλοι οι χρήστες/πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν (χωρίς να καταστρέψουν τη συσκευασία) και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την «teleioparty.gr» σχετικά, σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος του/των παραληφθέντος/ων προϊόντων εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση και δεν δύναται να γίνει καμία αλλαγή.

19. Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της teleioparty.gr - Αντικατάσταση

Όταν η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, ο χρήστης/πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος, ή να ζητήσει την επιστροφή του, έχοντας ενημερώσει την «teleioparty.gr» εντός 4 ημερών απο την παραλαβή και τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον χρήστη/πελάτη μέσα σε 10 (δέκα ημέρες) απο την ειδοποίηση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια (10 ημερών), τότε η «teleioparty.gr» δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του.

Ο τρόπος επιστροφής των προϊόντων και αντικατάστασής τους θα συμφωνείται προφορικά μεταξύ του χρήστη/πελάτη και της «teleioparty.gr». Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η «teleioparty.gr» έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη/πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων. Επίσης η «teleioparty.gr» δύναται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του χρήστη/πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής των χρημάτων στον χρήστη/πελάτη, αυτή θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό Τραπέζης του χρήστη/πελάτη ή με την έκδοση δελτίου επιστροφής για μελλοντική αγορά με επιμέλεια της«teleioparty.gr» μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες απο την επιστροφή των προιόντων.

Σε περίπτωση που παρέλθουν 4 ημέρες απο την παράδοση των προιόντων, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή ή αντικατάσταση και η «teleioparty.gr» δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προιόντα.

20. Υποβολή παραπόνου

Για κάθε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά την «teleioparty.gr», έχει το δικαίωμα, εντός τεσσάρων (4) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην «teleioparty.gr», συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της «teleioparty.gr».  Η teleioparty.gr θα εξετάσει το παράπονό του και εντός δέκα (10) ημερών θα απαντήσει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/πελάτη, διατηρώντας το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος.

 21. Επίσκεψη – Κοινωνική δικτύωση (facebook)

 Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, να παρέμβει, εκφράζοντας τη γνώμη του για αναρτημένα στοιχεία, μέσω της εφαρμογής "Like" ("Μου αρέσει") που παρέχεται για τους χρήστες/πελάτες που διαθέτουν λογαριασμό/σελίδα στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης "facebook".  Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, η οποία συνεπάγεται μεταξύ άλλων και παρουσίαση επισήμανσης στο προφίλ του χρήστη/πελάτη στο "facebook" ότι δήλωσε "Like" στον διαδικτυακό τόπο της teleioparty.gr, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της teleioparty.gr. Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου που διαθέτει λογαριασμούς σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί αναρτημένα στοιχεία, μέσω των εφαρμογών διαμοίρασης ("share"). Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεταφέρει σχετικά στοιχεία σε υπηρεσίες διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων ("messenger services"), μέσω των αυτοματοποιημένων εφαρμογών που βρίσκονται προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες αναρτήσεις. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της teleioparty.gr.

22. Κοινωνική δικτύωση και ευθύνη επιτήρησης

 Η «teleioparty.gr» δεν φέρει την ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή:

·                δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης

·                δεν επιλέγει τον αποδέκτη

·                δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, και

·                δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων.

 Η «teleioparty.gr» έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προσβλητικού περιεχομένου) που θα μπορούσαν να τελεστούν μέσω της ιστοσελίδας και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία.

 23. Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στον χρήστη/πελάτη (newsletter)

 O χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της «teleioparty.gr» στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

 24. Επικοινωνία με την teleioparty.gr

 Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην «teleioparty.gr» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@teleioparty.gr), ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα "Επικοινωνία", συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος.

 25. Cookies

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και το «teleioparty.gr» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεων κ.α.) καθώς και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες του με το δυνατότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.  Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους όπως ο παρών, να λειτουργούν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή καθώς και για τη συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και σε κάθε έξοδο από το site αυτά διαγράφονται αυτόματα.  Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε εσείς ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο.

 26. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα στον χρήστη/πελάτη και την «teleioparty.gr», ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την «teleioparty.gr» εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/πελάτη και την «teleioparty.gr». Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση της teleioparty.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Στην ιστοσελίδα παρέχεται και επίσημη μετάφραση του παρόντος στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, ακολουθείται η εκδοχή του ελληνικού κειμένου το οποίο αποτελεί αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και του κανονισμού λειτουργίας.

Όλα όσα χρειάζεστε για το πιο τέλειο πάρτυ είναι εδώ!

Τα πιο δημοφιλή θέματα για παιδικά πάρτυ, πρωτότυπα διακοσμητικά και έξυπνες συμβουλές για να διοργανώσετε τα πιο όμορφα πάρτυ!

creation by